Wat is HartslagNu?

AED-Alert is een systeem dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. AED-Alert zorgt ervoor dat direct na de melding bij de meldkamer, getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden.

Het bijzondere aan AED-Alert is dat het onderscheid maakt tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren.
Hierdoor kan iemand die kan reanimeren direct naar het slachtoffer gaan en de reanimatie starten zonder dat hij zelf de AED moet gaan halen of hiervoor iemand moet inschakelen.


https://hartslagnu.nl/aed/