Wat is een 6-minuten-zone

In een 6 Minuten Zone is hulp bij een hartstilstand geregeld:
Binnen 6 minuten!

In een goede Zone zijn er:

    - Voldoende AED's beschikbaar

    - Burgerhulpverleners oproepbaar, die direct kunnen reanimeren en de AED halen

    -Geinformeerde mensen: iedereen weet hoe het werkt
     ... en dat alles werkt binnen 6 minuten


6-minutenzone dichterbij

In een 6-minutenzone wordt het slachtoffer van een hartstilstand binnen zes minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd. Reanimatie en de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. In een situatie waarin elke minuut telt, kunnen de burgerhulpverleners van HartslagNu snel ter plaatse zijn. Zo kan de hulpverlening al starten terwijl de ambulance nog onderweg is en heeft het slachtoffer de beste overlevingskans.

(Bron: HartslagNu)