Wat is een 6-minuten-zone

In een 6 Minuten Zone is hulp bij een hartstilstand geregeld: 
Binnen 6 minuten!

In een goede Zone zijn er:

    - Voldoende AED's beschikbaar 

    - Burgerhulpverleners oproepbaar, die direct kunnen reanimeren en de AED halen

    -Geinformeerde mensen: iedereen weet hoe het werkt 
     ... en dat alles werkt binnen 6 minuten