AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hart stil legt (defibrillatie) indien er een schokbaar ritme is.


Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie wordt de overlevingskans van een slachtoffer vergroot. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een training reanimatie/AED helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen.

    Je herkent een AED aan dit beeldmerk.

AED’s komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. Denk daarbij aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken.


https://hartslagnu.nl/aed/