AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hart stil legt (defibrillatie) indien er een schokbaar ritme is.

Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie wordt de overlevingskans van een slachtoffer vergroot. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een training reanimatie/AED helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen.

Je herkent een AED aan dit logo.

AED’s komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. Denk daarbij aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken.

Meld je AED aan

Wat is HartslagNu?

AED-Alert is een systeem dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. AED-Alert zorgt ervoor dat direct na de melding bij de meldkamer, getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden.

Het bijzondere aan AED-Alert is dat het onderscheid maakt tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren. Hierdoor kan iemand die kan reanimeren direct naar het slachtoffer gaan en de reanimatie starten zonder dat hij zelf de AED moet gaan halen of hiervoor iemand moet inschakelen.


Hoe werkt HartslagNu?

Op de site van HartslagNu wordt dit duidelijk uitgelegd.

Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt.

Meld je aan als burgerhulpverlener

Protocol hulpverleners reanimatie/AED

Om de reanimatie door vrijwilligers zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen hebben wij een AED-Protocol opgesteld, waarin een indicatie wordt gegeven van hoe de werkzaamheden het beste verdeeld kunnen worden tussen de opgekomen vrijwilligers.

Klik op onderstaande link om het vrijwilligersprotocol te bekijken.

Vrijwilligersprotocol HartslagNu-2016

Plattegrond Rijen AED-locaties

Op onderstaande plattegrond vindt u de locaties waar binnen Rijen de AED’s zich bevinden, die voor het publiek 24 uur per dag beschikbaar zijn. De AED’s zijn herkenbaar aan de groene stip.

Schuiven naar boven