Reanimeren

Reanimatie is een combinatie van borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Hierdoor blijft de bloedsomloop en daarmee het zuurstoftransport kunstmatig op gang. Je overbrugt de tijd totdat de ambulances er zijn en voorkomt hersenbeschadiging. Stop daarom nooit met reanimeren. Blijf doorgaan totdat iemand met een AED (Automatische Externe Defibrillator) arriveert en/of totdat ambulancezorgverleners de reanimatie van je overnemen.

Meld je aan voor HartslagNu

Wat is een hartstilstand?

Bij een plotselinge hart- of circulatiestilstand stopt het hart met pompen en staat de bloedsomloop in het lichaam stil. Er bestaat acuut levensgevaar omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee ook het zuurstoftransport. Het gevolg is dat iemand binnen enige seconden bewusteloos raakt. De ademhaling stopt en de normale huidskleur is verdwenen. Na ongeveer vier tot zes minuten raken de hersencellen onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook andere organen onherstelbare schade op.

De oorzaak van een hartstilstand is vaak een acuut hartinfarct, waardoor hartritmestoornissen kunnen ontstaan. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld cardiomyopathie, een ontsteking (myocarditis), hartfalen of een elektriciteitsongeval. Soms spelen genetische oorzaken een rol, bijvoorbeeld een lang QT- syndroom. Het hart kan ook tot stilstand komen door ademhalingsproblematiek, bijvoorbeeld bij verdrinking.

Door het uitvallen van het transport van zuurstofrijk bloed, leidt een hartstilstand binnen een paar seconden tot bewusteloosheid. Dit komt doordat de hersenen als eerste orgaan reageren. De normale ademhaling en hartslag vallen ook uit. Organen sterven af wanneer de bloedsomloop niet kunstmatig op gang wordt gehouden en zuurstof niet wordt toegevoerd (door reanimatie) en wanneer het hart geen elektrische schok krijgt om het normale ritme weer te herstellen (door defibrillatie met een AED). Een hartstilstand leidt zonder reanimatie tot de dood.


Reanimatie in stappen

Onderstaande afbeeldingen en beschrijvingen gelden als een geheugensteuntje voor mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd.

Stichting Rijens Hart wijst erop dat het volgen van een reanimatiecursus noodzakelijk is om deze handelingen in de praktijk correct te kunnen uitvoeren en dat daarom een jaarlijkse nascholingsles gewenst is.

Controleer het bewustzijn door het slachtoffer aan te spreken en voorzichtig aan de schouders te schudden. Geen reactie? Roep om hulp.

Open de luchtweg. Controleer de ademhaling door 10 seconden te kijken of de borstkas omhoogkomt, te luisteren aan de mond en neus of je ademgeluiden hoort, en te voelen met je wang of het slachtoffer ertegenaan ademt. Ademhaling afwezig, niet normaal of je twijfelt?

Start de reanimatie met 30 hartmassages. Zorg voor een harde ondergrond. Zet de hiel van je hand op het midden van de borstkas van het slachtoffer. Zet je andere hand erop en zorg dat je vingers vrij zijn van de borstkas. Strek je ellebogen en breng je schouders zo ver naar voren dat ze recht boven je handen op de borstkas van het slachtoffer zijn. Druk dan het borstbeen loodrecht 5 tot 6 centimeter in. Laat het borstbeen volledig terugveren, maar haal je handen niet weg. Doe 30 hartmassages. Houd een tempo aan van 100 tot 120 keer per minuut.

Beadem 2 keer. Kantel het hoofd naar achteren en til de kin met 2 vingertoppen op. Knijp de neus dicht met duim en wijsvinger van de hand die op het voorhoofd ligt. De mond zal openvallen. Plaats je lippen over de mond van het slachtoffer en sluit die goed af. Adem gedurende 1 seconde goed uit in de mond van het slachtoffer. Kijk vanuit je ooghoek of de borstkas omhoogkomt, als  bij een normale ademhaling. Geef in totaal 2 beademingen. Tussendoor de mond van het slachtoffer vrijmaken zodat de ingeblazen lucht er uit kan.

Geef na 2 beademingen weer direct 30 hartmassages en wissel 30 hartmassages steeds af met 2 beademingen totdat iemand met een AED (Automatische Externe Defibrillator) arriveert en/of totdat ambulancezorgverleners de reanimatie van je overnemen.

© Afbeeldingen: Nederlandse Reanimatie Raad


Wat is een 6-minuten-zone?

In een 6 Minuten Zone is hulp bij een hartstilstand geregeld.

In een goede Zone zijn er:

  • Voldoende AED’s beschikbaar
  • Burgerhulpverleners oproepbaar, die direct kunnen reanimeren en de AED halen
  • Geinformeerde mensen: iedereen weet hoe het werkt

… en dat alles werkt binnen 6 minuten

6-minutenzone dichterbij

In een 6-minutenzone wordt het slachtoffer van een hartstilstand binnen zes minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd. Reanimatie en de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. In een situatie waarin elke minuut telt, kunnen de burgerhulpverleners van HartslagNu snel ter plaatse zijn. Zo kan de hulpverlening al starten terwijl de ambulance nog onderweg is en heeft het slachtoffer de beste overlevingskans.

(Bron: HartslagNu)

Schuiven naar boven